DANIEL MACAYZA MONTES 

DRAMATURGO

Amb titulació superior en Humanitats, literatura y escèniques(Toulouse 2009-2012), el màster «Arts, Lettres et Langues », especialitat en Estudis Hispànics (2012-2014 École Normale Supérieure de Lyon), un segon màster especialitzat en gestió cultural (2014-2015, HEC Paris), formació actoral professional (2014-2016) i titulació superior en art dramàtic especialitat direcció i dramatúrgia (2016-2020). Ha exercit com a productor associat a la La Poursuite du Bleu, societat de producció per a petites companyies (París), com a intèrpret a Cœurs fugitifs, (un espectacle multidisciplinar/exposició/performance) a París, i dirigit montages com La cena del rey Baltasar (2018), Edmon (vs) Gabbler (2017) a l’Insttut del Teatre, o Entremets, selecció d’entremesos de Cervantes, Quevedo i Calderón a Lyon (2014)